Centrum Dialogu Obywatelskiego
Styczeń 2016 udział w pierwszym posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej, działającej przy Urzędzie m. st. Warszawy.

Grudzień 2015 włączenie się w budowanie Strategicznej Mapy Drogowej 3 Sektora

Centrum Dialogu Obywatelskiego powierzona została misja utworzenia partnerstwa tematycznego Działania na rzecz rozwoju współpracy z biznesem, w tym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Grudzień 2015 „CDO międzynarodowo”

Udział naszych przedstawicieli w międzynarodowym seminarium w ramach projektu „Honeycomb of Participation In National Level Youth Organizations"


Projekt dotyczył między innymi sposobów i jakości zarządzania młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi, angażowania młodzieży w działalność organizacji.

Copyright Nazwa.pl